• Contributie

  De contributie zal in 10 gelijke termijnen worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats in september, de laatste in juni. De contributies worden in de eerste week van de kalendermaand geïncasseerd. Wanneer het bedrag niet geïncasseerd kan worden, zal het de volgende maand extra worden geïnd. Bij meerdere storneringen zal een herinnering per mail gestuurd worden en kan de speelgerechtigheid in gevaar komen. In de volgende tabel tref je de contributiebedragen per maand (x10) aan: 

 • De kosten voor het lidmaatschap zijn:

  Leeftijd

   Contributie per maand (2021/2022)

  Contributie per maand (2020)

  Ouder dan 20

   € 29,90

  € 29,40

  13-20 jaar

   € 21,40

  € 21,20

  10-12 jaar

   € 17,30

  € 17,10

  Jonger dan 10 jaar

   € 13,90

  € 13,70

  Recreanten, 3X3 & Orca’s Plus

   € 14,20

  € 14,00

   

  Jaarlijkse verhoging
  Jaarlijks, op 1 januari, wordt er een inflatie verhoging toegepast op de contributie volgens de CBS-index. 

  Betalen
  Betalingswijze kan alleen via een machtiging voor automatische incasso.
  Het bankrekeningnummer of IBAN van Orca’s is NL48 RABO 0152 0422 29
  Voor vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie of penningmeester.

  We willen graag gezinnen tegemoetkomen met de contributie in situaties waar drie of meer leden uit één gezin lid zijn van onze vereniging. Concreet houdt dit in dat het derde betalende lid binnen een gezin een korting krijgt van 50% op de contributie. Vanaf het vierde betalende lid is de korting 100% en hoeft er dus niet betaald te worden. U hoeft hier als ouder niets voor te doen, we zullen dit automatisch gaan doorvoeren vanaf de volgende contributierun.

 • Contact penningmeester

 • Veel gestelde vragen

  • Het innen van de contributies geschiedt per incasso (verplicht). 

  • De contributie zal in 10 gelijke termijnen worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats in september, de laatste in juni.

  • Wanneer het bedrag niet geïncasseerd kan worden, zal het de volgende maand extra worden geïnd. Bij meerdere storneringen zal een herinnering per mail gestuurd worden en kan de speelgerechtigheid in gevaar komen. 

  • Contributie wordt berekend naar de leeftijdsgroep waarin een lid valt en niet naar de leeftijdsgroep waarin het lid speelt en/of traint. Contributie is verschuldigd vanaf de 1e van de eerste volgende maand na aanmelding als lid.

  • De penningmeester mag jaarlijks de contributiebedragen met het CBS-prijsindexcijfer verhogen. Een verhoging boven dit cijfer moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd.

  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.