• Aanmelden

  Leuk dat je lid wilt worden van Orca's!

  Een lidmaatschap is niet vrijblijvend. We vragen van onze leden (of hun ouders) ook dat ze een bijdrage leveren als vrijwilliger om onze vereniging draaiende te houden.

  Onze club kan niet bestaan zonder uw inzet als vrijwilliger. Bij het aanmelden van een lid is het verplicht om beschikbaar te zijn voor een vrijwilligerstaak. Is het nieuwe lid 17 jaar of jonger dan kan een (groot-) ouder of verzorger deze taak ook op zich nemen, maar vanaf 18 jaar en ouder moet het lid zelf beschikbaar zijn.

  Wij verwachten van onze leden dat men naast basketbal ook een bijdrage levert aan het in stand houden van de club door middel van vrijwilligerswerk voor de club. Op deze manier zorgen we er samen voor dat er onder de juiste omstandigheden kan worden gesport en dat de continuïteit van de club gewaarborgd is.

  Alle wedstrijd spelende en trainende leden (vanaf leeftijdsgroep U14) zijn verplicht om het spelregelbewijs te halen en tijdens thuiswedstrijden te tafelen (scoren, timen en 24-sec) uit te voeren. Leden vanaf de leeftijdsgroep U18 zijn verplicht een BS2 scheidsrechter cursus te volgen en wedstrijden te fluiten.

  De contributie zal in 10 gelijke termijnen worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats in september, de laatste in juni. De contributies worden in de eerste week van de kalendermaand geïncasseerd.

  Klik op aanmelden om te beginnen met het invullen van het aanmeldformulier.